National League Projected Leaders
Wednesday, 5/3/1948
Projected Batting Leaders
TOP 10 ABAB
J. Hopp (BRO)666
B. Elliott (NYN)642
J. Zardon (STL)636
G. Hodges (CHC)636
H. Thompson (PHI)630
E. Miller (NYN)624
M. Irvin (NYN)618
B. Dillinger (BSN)618
P. Mullin (BRO)618
10 B. Serrell (CHC)606
TOP 10 PAPA
B. Elliott (NYN)762
J. Hopp (BRO)750
E. Miller (NYN)732
G. Hodges (CHC)720
D. Snider (STL)714
B. Serrell (CHC)714
J. Russell (CIN)708
S. Gordon (BSN)702
J. Mize (STL)702
10 W. Judnich (NYN)690
TOP 10 HitsHits
H. Thompson (PHI)252
J. Hopp (BRO)246
M. Byrnes (BRO)228
J. Mize (STL)222
P. Cavarretta (CIN)216
A. Wilson (STL)210
M. Vernon (NYN)204
G. Hamner (BSN)198
A. Vaughan (CIN)198
10 M. Irvin (NYN)192
TOP 10 2B2B
B. Floyd (BRO)72
M. Vernon (NYN)66
P. Mullin (BRO)66
A. Wilson (STL)60
W. Kurowski (NYN)60
J. Rucker (PHI)54
G. Hamner (BSN)54
A. Vaughan (CIN)54
J. Zardon (STL)54
10 J. Hopp (BRO)48
TOP 10 3B3B
G. Hamner (BSN)24
S. Spence (CIN)18
W. Kurowski (NYN)12
B. Mccosky (PIT)12
J. Russell (CIN)12
M. Vernon (NYN)12
P. Suder (STL)12
A. Vaughan (CIN)6
W. Judnich (NYN)6
J. Hopp (BRO)6
TOP 10 HRHR
L. Doby (PIT)78
T. Kluszewski (BSN)72
C. Keller (PHI)60
H. Thompson (PHI)54
J. Mize (STL)54
D. Litwhiler (BSN)48
W. Judnich (NYN)48
J. Gordon (CIN)42
M. West (PHI)42
G. Hamner (BSN)42
TOP 10 RBIRBI
L. Doby (PIT)210
G. Hamner (BSN)174
M. Vernon (NYN)168
T. Kluszewski (BSN)168
J. Gordon (CIN)162
A. Wilson (STL)156
P. Cavarretta (CIN)156
W. Judnich (NYN)150
M. West (PHI)144
M. Irvin (NYN)144
TOP 10 RUNSRUNS
J. Mize (STL)198
A. Vaughan (CIN)186
D. Snider (STL)168
B. Elliott (NYN)162
S. Gordon (BSN)150
H. Thompson (PHI)150
J. Russell (CIN)144
G. Hermanski (STL)138
W. Kurowski (NYN)138
Y. Berra (NYN)138
TOP 10 SBSB
J. Russell (CIN)84
J. Barrett (CIN)84
A. Wilson (STL)66
H. Thompson (PHI)60
P. Cavarretta (CIN)54
A. Vaughan (CIN)54
B. Wright (PIT)48
B. Elliott (NYN)48
J. Zardon (STL)48
10 G. Hermanski (STL)42
Projected Pitching Leaders
TOP 10 GamesG
J. Mcgillen (NYN)84
H. Shuman (NYN)78
S. Peterson (BRO)66
J. Wood (BRO)66
B. Shepard (BRO)60
L. Perme (STL)54
R. Bullock (NYN)48
K. Burkhart (BSN)48
L. Linde (CIN)48
10 S. Nahem (CIN)46
TOP 10 Games StartedGS
S. Nahem (CIN)46
J. Rigney (PHI)46
V. Mathis (CHC)46
T. Byrne (CHC)42
B. Joyce (STL)42
J. Schmitz (PHI)42
J. Wilson (CIN)42
M. Russo (CIN)36
J. Gee (NYN)36
A. Javery (BRO)36
TOP 10 InningsIP
J. Rigney (PHI)401.0
S. Nahem (CIN)383.0
V. Mathis (CHC)381.0
J. Schmitz (PHI)367.0
J. Wilson (CIN)360.0
B. Joyce (STL)324.0
T. Byrne (CHC)312.0
E. Hanyzewski (PIT)312.0
M. Harder (BSN)291.0
10 J. Gee (NYN)288.0
TOP 10 WinsW
B. Joyce (STL)30
J. Schmitz (PHI)30
S. Nahem (CIN)29
J. Wilson (CIN)24
O. Grove (CIN)24
T. Abernathy (PHI)24
V. Mathis (CHC)23
J. Rigney (PHI)23
P. Naktenis (BRO)21
10 E. Hanyzewski (PIT)18
TOP 10 LossesL
P. Rambert (NYN)26
R. Roberts (STL)24
D. Trout (BSN)24
S. Peterson (BRO)24
J. Dobson (BRO)24
A. Reynolds (BSN)24
W. Osborne (PIT)24
T. Byrne (CHC)24
J. Rigney (PHI)23
10 E. White (STL)18
TOP 10 SavesSV
D. Howell (CIN)18
A. Verdel (STL)18
M. Copeland (PHI)12
O. Scheetz (NYN)12
J. Wood (BRO)6
B. Shepard (BRO)6
J. Gonzales (STL)6
S. Peterson (BRO)6
K. Burkhart (BSN)6
R. Johnson (BSN)6
TOP 10 StrikeoutsK's
J. Rigney (PHI)353
L. Day (CHC)234
M. Russo (CIN)228
T. Byrne (CHC)222
P. Naktenis (BRO)221
S. Nahem (CIN)191
J. Wilson (CIN)186
V. Mathis (CHC)185
L. Howard (NYN)180
J. Schmitz (PHI)180

Out of the Park Developments - The place for baseball and boxing simulation games
Out of the Park Baseball Homepage - The home of the Out of the Park Baseball Series