National League Leaders
Wednesday, 5/3/1948
Batting Leaders
TOP 10 AVGAVG
J. Mize (STL).416
M. Byrnes (BRO).409
H. Thompson (PHI).400
T. Williams (CHC).386
P. Cavarretta (CIN).375
J. Hopp (BRO).369
A. Wilson (STL).368
A. Vaughan (CIN).359
M. Vernon (NYN).351
10 J. Gordon (CIN).341
TOP 10 OBPOBP
J. Mize (STL).556
T. Williams (CHC).549
M. Byrnes (BRO).495
J. Russell (CIN).479
A. Vaughan (CIN).474
P. Cavarretta (CIN).460
A. Wilson (STL).444
J. Gordon (CIN).434
W. Kurowski (NYN).429
10 H. Thompson (PHI).425
TOP 10 SLGSLG
L. Doby (PIT).820
J. Mize (STL).798
T. Williams (CHC).723
H. Thompson (PHI).705
G. Hamner (BSN).703
C. Keller (PHI).694
M. Byrnes (BRO).667
J. Gordon (CIN).659
D. Litwhiler (BSN).625
10 W. Judnich (NYN).610
TOP 10 OPSOPS
J. Mize (STL)1.353
T. Williams (CHC)1.272
L. Doby (PIT)1.230
M. Byrnes (BRO)1.162
H. Thompson (PHI)1.130
J. Gordon (CIN)1.093
G. Hamner (BSN)1.067
C. Keller (PHI)1.061
P. Cavarretta (CIN)1.054
10 A. Vaughan (CIN)1.050
TOP 10 Runs CreatedRC
J. Mize (STL)42.0
T. Williams (CHC)35.6
H. Thompson (PHI)34.5
L. Doby (PIT)33.9
M. Byrnes (BRO)32.7
A. Vaughan (CIN)28.2
P. Cavarretta (CIN)27.6
J. Gordon (CIN)26.5
M. Vernon (NYN)25.6
10 J. Russell (CIN)25.3
TOP 10 RC/27 OutsRC27
J. Mize (STL)21.01
T. Williams (CHC)18.14
M. Byrnes (BRO)16.07
L. Doby (PIT)14.31
H. Thompson (PHI)13.30
A. Vaughan (CIN)12.50
P. Cavarretta (CIN)11.31
J. Gordon (CIN)11.19
M. Vernon (NYN)10.45
10 W. Kurowski (NYN)9.92
TOP 10 ABAB
J. Hopp (BRO)111
B. Elliott (NYN)107
J. Zardon (STL)106
G. Hodges (CHC)106
H. Thompson (PHI)105
E. Miller (NYN)104
M. Irvin (NYN)103
B. Dillinger (BSN)103
P. Mullin (BRO)103
10 B. Serrell (CHC)101
TOP 10 PAPA
B. Elliott (NYN)127
J. Hopp (BRO)125
E. Miller (NYN)122
G. Hodges (CHC)120
D. Snider (STL)119
B. Serrell (CHC)119
J. Russell (CIN)118
S. Gordon (BSN)117
J. Mize (STL)117
10 W. Judnich (NYN)115
TOP 10 HitsHits
H. Thompson (PHI)42
J. Hopp (BRO)41
M. Byrnes (BRO)38
J. Mize (STL)37
P. Cavarretta (CIN)36
A. Wilson (STL)35
M. Vernon (NYN)34
G. Hamner (BSN)33
A. Vaughan (CIN)33
10 M. Irvin (NYN)32
TOP 10 2B2B
B. Floyd (BRO)12
M. Vernon (NYN)11
P. Mullin (BRO)11
A. Wilson (STL)10
W. Kurowski (NYN)10
J. Rucker (PHI)9
G. Hamner (BSN)9
A. Vaughan (CIN)9
J. Zardon (STL)9
10 J. Hopp (BRO)8
TOP 10 3B3B
G. Hamner (BSN)4
S. Spence (CIN)3
W. Kurowski (NYN)2
B. Mccosky (PIT)2
J. Russell (CIN)2
M. Vernon (NYN)2
P. Suder (STL)2
A. Vaughan (CIN)1
W. Judnich (NYN)1
J. Hopp (BRO)1
TOP 10 HRHR
L. Doby (PIT)13
T. Kluszewski (BSN)12
C. Keller (PHI)10
H. Thompson (PHI)9
J. Mize (STL)9
D. Litwhiler (BSN)8
W. Judnich (NYN)8
J. Gordon (CIN)7
M. West (PHI)7
G. Hamner (BSN)7
TOP 10 RBIRBI
L. Doby (PIT)35
G. Hamner (BSN)29
M. Vernon (NYN)28
T. Kluszewski (BSN)28
J. Gordon (CIN)27
A. Wilson (STL)26
P. Cavarretta (CIN)26
W. Judnich (NYN)25
M. West (PHI)24
M. Irvin (NYN)24
TOP 10 RUNSRUNS
J. Mize (STL)33
A. Vaughan (CIN)31
D. Snider (STL)28
B. Elliott (NYN)27
S. Gordon (BSN)25
H. Thompson (PHI)25
J. Russell (CIN)24
G. Hermanski (STL)23
W. Kurowski (NYN)23
Y. Berra (NYN)23
TOP 10 SBSB
J. Russell (CIN)14
J. Barrett (CIN)14
A. Wilson (STL)11
H. Thompson (PHI)10
P. Cavarretta (CIN)9
A. Vaughan (CIN)9
B. Wright (PIT)8
B. Elliott (NYN)8
J. Zardon (STL)8
10 G. Hermanski (STL)7
TOP 10 BBBB
T. Williams (CHC)30
J. Russell (CIN)27
J. Mize (STL)27
A. Vaughan (CIN)21
D. Snider (STL)21
B. Elliott (NYN)19
B. Lewis (BSN)19
E. Miller (NYN)17
J. Gordon (CIN)17
W. Kurowski (NYN)17
TOP 10 EBHEBH
G. Hamner (BSN)20
L. Doby (PIT)17
T. Kluszewski (BSN)17
W. Judnich (NYN)16
C. Keller (PHI)16
W. Kurowski (NYN)16
J. Mize (STL)16
M. Vernon (NYN)16
D. Litwhiler (BSN)14
G. Hodges (CHC)14
TOP 10 TBTB
H. Thompson (PHI)74
L. Doby (PIT)73
T. Kluszewski (BSN)73
G. Hamner (BSN)71
J. Mize (STL)71
M. Byrnes (BRO)62
W. Judnich (NYN)61
J. Hopp (BRO)60
D. Litwhiler (BSN)60
T. Williams (CHC)60
Pitching Leaders
TOP 10 GamesG
J. Mcgillen (NYN)14
H. Shuman (NYN)13
S. Peterson (BRO)11
J. Wood (BRO)11
B. Shepard (BRO)10
L. Perme (STL)9
R. Bullock (NYN)8
S. Nahem (CIN)8
A. Javery (BRO)8
J. Podgajny (NYN)8
TOP 10 Games StartedGS
V. Mathis (CHC)8
J. Podgajny (NYN)8
J. Rigney (PHI)8
S. Nahem (CIN)8
A. Javery (BRO)8
J. Gee (NYN)8
B. Joyce (STL)7
J. Schmitz (PHI)7
P. Naktenis (BRO)7
J. Wilson (CIN)7
TOP 10 InningsIP
J. Rigney (PHI)69.1
S. Nahem (CIN)66.1
V. Mathis (CHC)66.0
J. Gee (NYN)64.0
A. Javery (BRO)62.1
J. Schmitz (PHI)61.1
J. Wilson (CIN)60.0
J. Podgajny (NYN)55.0
B. Joyce (STL)54.0
10 T. Byrne (CHC)52.0
TOP 10 WinsW
B. Joyce (STL)5
S. Nahem (CIN)5
J. Schmitz (PHI)5
V. Mathis (CHC)4
J. Gee (NYN)4
J. Rigney (PHI)4
J. Wilson (CIN)4
O. Grove (CIN)4
P. Naktenis (BRO)4
T. Abernathy (PHI)4
TOP 10 LossesL
P. Rambert (NYN)5
T. Byrne (CHC)4
J. Rigney (PHI)4
S. Peterson (BRO)4
J. Dobson (BRO)4
D. Trout (BSN)4
R. Roberts (STL)4
A. Javery (BRO)4
A. Reynolds (BSN)4
W. Osborne (PIT)4
TOP 10 SavedSV
A. Verdel (STL)3
D. Howell (CIN)3
O. Scheetz (NYN)2
M. Copeland (PHI)2
J. Wood (BRO)1
J. Gonzales (STL)1
K. Burkhart (BSN)1
R. Johnson (BSN)1
S. Peterson (BRO)1
B. Shepard (BRO)1
TOP 10 Complete GamesCG
J. Rigney (PHI)7
J. Wilson (CIN)6
J. Schmitz (PHI)6
V. Mathis (CHC)5
A. Javery (BRO)5
S. Nahem (CIN)5
E. Hanyzewski (PIT)5
B. Joyce (STL)4
T. Hughes (PHI)4
W. Osborne (PIT)4
TOP 10 ShutoutsSHO
S. Nahem (CIN)2
J. Schmitz (PHI)2
J. Rigney (PHI)1
V. Mathis (CHC)1
J. Wilson (CIN)1
A. Javery (BRO)0
E. Hanyzewski (PIT)0
B. Joyce (STL)0
T. Hughes (PHI)0
W. Osborne (PIT)0
TOP 10 Quality StartsQS
J. Rigney (PHI)6
S. Nahem (CIN)4
J. Schmitz (PHI)4
J. Wilson (CIN)4
C. Johnson (PIT)4
V. Mathis (CHC)3
L. Howard (NYN)3
L. Jansen (PIT)3
J. Gee (NYN)3
L. Wallace (BSN)3
TOP 10 Runs AllowedR
P. Rambert (NYN)44
T. Byrne (CHC)41
A. Javery (BRO)41
J. Podgajny (NYN)39
J. Dobson (BRO)39
L. Day (CHC)38
B. Joyce (STL)37
H. Borowy (BSN)37
E. Hanyzewski (PIT)34
M. Russo (CIN)34
TOP 10 Hits AllowedHA
J. Podgajny (NYN)82
V. Mathis (CHC)77
A. Javery (BRO)73
J. Gee (NYN)69
P. Rambert (NYN)65
B. Joyce (STL)63
D. Trout (BSN)62
J. Dobson (BRO)59
M. Harder (BSN)58
10 S. Nahem (CIN)56
TOP 10 HR AllowedHR
B. Joyce (STL)15
M. Russo (CIN)14
W. Spahn (CHC)14
E. Hanyzewski (PIT)12
H. Borowy (BSN)12
A. Javery (BRO)12
R. Meyer (BRO)12
R. Roberts (STL)11
E. White (STL)10
10 L. Jansen (PIT)8
TOP 10 StrikeoutsK's
J. Rigney (PHI)61
P. Naktenis (BRO)43
L. Day (CHC)39
M. Russo (CIN)38
T. Byrne (CHC)37
S. Nahem (CIN)33
V. Mathis (CHC)32
J. Wilson (CIN)31
J. Schmitz (PHI)30
L. Howard (NYN)30
TOP 10 Bases-On-BallsBB
T. Byrne (CHC)39
J. Schmitz (PHI)33
T. Abernathy (PHI)31
S. Nahem (CIN)29
L. Day (CHC)29
J. Rigney (PHI)28
J. Wilson (CIN)26
A. Reynolds (BSN)26
M. Harder (BSN)25
A. Javery (BRO)25
TOP 10 Hit BatsmenHP
P. Rambert (NYN)6
T. Byrne (CHC)3
J. Rigney (PHI)2
L. Wallace (BSN)2
J. Wood (BRO)1
S. Zoldak (CHC)1
J. Wilson (CIN)1
R. Bullock (NYN)1
M. Harder (BSN)1
B. Wensloff (PIT)1
TOP 10 ERAERA
L. Howard (NYN)2.17
J. Wilson (CIN)2.70
J. Schmitz (PHI)3.23
S. Nahem (CIN)3.26
C. Johnson (PIT)3.50
J. Rigney (PHI)3.63
L. Wallace (BSN)3.92
V. Mathis (CHC)4.09
L. Jansen (PIT)4.19
10 J. Gee (NYN)4.22
TOP 10 Runners/9 IPR/9
L. Howard (NYN)7.76
E. Hanyzewski (PIT)10.90
P. Naktenis (BRO)10.93
J. Rigney (PHI)11.16
S. Nahem (CIN)11.53
L. Jansen (PIT)11.93
J. Schmitz (PHI)12.18
O. Grove (CIN)12.27
V. Mathis (CHC)12.41
10 J. Wilson (CIN)12.45
TOP 10 K's/9 IPK/9
P. Naktenis (BRO)9.60
L. Howard (NYN)9.31
J. Rigney (PHI)7.92
M. Russo (CIN)7.60
L. Day (CHC)7.42
T. Byrne (CHC)6.40
L. Wallace (BSN)6.10
W. Spahn (CHC)5.95
A. Reynolds (BSN)5.95
10 T. Abernathy (PHI)4.99
TOP 10 OAVGOAVG
L. Howard (NYN).179
T. Abernathy (PHI).216
J. Rigney (PHI).220
J. Schmitz (PHI).224
S. Nahem (CIN).228
P. Naktenis (BRO).228
E. Hanyzewski (PIT).231
T. Byrne (CHC).240
C. Johnson (PIT).242
10 J. Wilson (CIN).253
TOP 10 WHIPWHIP
L. Howard (NYN)0.86
E. Hanyzewski (PIT)1.21
J. Rigney (PHI)1.21
P. Naktenis (BRO)1.21
S. Nahem (CIN)1.28
L. Jansen (PIT)1.33
J. Schmitz (PHI)1.35
O. Grove (CIN)1.36
J. Wilson (CIN)1.37
10 V. Mathis (CHC)1.38
TOP 10 BABIPBABIP
E. Hanyzewski (PIT).208
L. Howard (NYN).230
T. Abernathy (PHI).237
R. Meyer (BRO).245
S. Nahem (CIN).245
J. Schmitz (PHI).247
L. Jansen (PIT).248
B. Wensloff (PIT).257
B. Joyce (STL).258
10 C. Johnson (PIT).262

Out of the Park Developments - The place for baseball and boxing simulation games
Out of the Park Baseball Homepage - The home of the Out of the Park Baseball Series