National League Leaders
Saturday, 8/26/1944
Batting Leaders
TOP 10 AVGAVG
B. Mccosky (PIT).341
B. Nicholson (BRO).337
H. Trosky (BSN).337
H. Thompson (PHI).335
W. Brown (BRO).326
B. Campbell (BSN).324
B. Lewis (BSN).324
M. Ott (CIN).321
E. Lombardi (PIT).321
10 L. Bostock (PIT).320
TOP 10 OBPOBP
B. Nicholson (BRO).461
H. Greenberg (NYN).438
M. Ott (CIN).435
J. Mize (STL).434
B. Mccosky (PIT).431
G. Hasson (BRO).425
B. Lewis (BSN).418
M. Byrnes (BRO).416
P. Cavarretta (CIN).413
10 G. Hodges (CHC).413
TOP 10 SLGSLG
B. Nicholson (BRO).851
M. Ott (CIN).807
H. Greenberg (NYN).713
J. Mize (STL).655
E. Lombardi (PIT).622
H. Trosky (BSN).622
J. Gordon (STL).614
G. Hodges (CHC).609
W. Brown (BRO).602
10 H. Leiber (BSN).573
TOP 10 OPSOPS
B. Nicholson (BRO)1.312
M. Ott (CIN)1.242
H. Greenberg (NYN)1.151
J. Mize (STL)1.089
J. Gordon (STL)1.025
G. Hodges (CHC)1.022
H. Trosky (BSN)1.014
W. Brown (BRO).993
E. Lombardi (PIT).991
10 T. Henrich (CHC).979
TOP 10 Runs CreatedRC
B. Nicholson (BRO)185.2
M. Ott (CIN)156.7
H. Greenberg (NYN)141.7
J. Mize (STL)129.6
J. Gordon (STL)121.1
H. Trosky (BSN)118.4
W. Brown (BRO)117.4
B. Lewis (BSN)115.5
B. Mccosky (PIT)113.9
10 P. Cavarretta (CIN)108.9
TOP 10 RC/27 OutsRC27
B. Nicholson (BRO)15.53
M. Ott (CIN)13.52
H. Greenberg (NYN)11.92
J. Mize (STL)10.90
G. Hodges (CHC)9.85
H. Trosky (BSN)9.81
J. Gordon (STL)9.73
B. Mccosky (PIT)9.67
B. Lewis (BSN)9.17
10 W. Brown (BRO)9.08
TOP 10 ABAB
J. Vosmik (STL)518
B. Campbell (BSN)503
W. Brown (BRO)482
B. Serrell (CHC)479
S. Hughes (BRO)478
J. Orengo (STL)476
H. Leiber (BSN)473
B. Elliott (STL)473
B. Knickerbocker (NYN)469
10 B. Lewis (BSN)466
TOP 10 PAPA
B. Nicholson (BRO)564
B. Campbell (BSN)558
J. Vosmik (STL)553
B. Elliott (STL)552
W. Brown (BRO)547
B. Lewis (BSN)547
J. Mize (STL)544
A. Galan (BRO)543
H. Greenberg (NYN)542
10 J. Gordon (STL)538
TOP 10 HitsHits
B. Campbell (BSN)163
W. Brown (BRO)157
J. Vosmik (STL)156
H. Trosky (BSN)156
B. Nicholson (BRO)154
B. Lewis (BSN)151
B. Elliott (STL)150
B. Serrell (CHC)150
B. Mccosky (PIT)149
10 B. Knickerbocker (NYN)148
TOP 10 2B2B
G. Hasson (BRO)38
J. Vosmik (STL)36
T. Henrich (CHC)36
B. Campbell (BSN)34
H. Greenberg (NYN)34
V. Dimaggio (CHC)33
M. Vernon (NYN)33
W. Brown (BRO)33
B. Lewis (BSN)32
10 H. Trosky (BSN)31
TOP 10 3B3B
M. Vernon (NYN)10
B. Lindsey (PIT)9
W. Judnich (NYN)9
G. Hodges (CHC)7
B. Campbell (BSN)7
B. Lewis (BSN)6
H. Thompson (PHI)6
B. Mccosky (PIT)6
B. Wright (PIT)6
10 A. Vaughan (CIN)5
TOP 10 HRHR
B. Nicholson (BRO)65
M. Ott (CIN)59
H. Greenberg (NYN)44
H. Leiber (BSN)41
J. Mize (STL)40
J. Gordon (STL)37
J. Davis (CHC)36
H. Trosky (BSN)31
W. Brown (BRO)30
10 E. Lombardi (PIT)29
TOP 10 RBIRBI
J. Mize (STL)138
M. Ott (CIN)133
B. Nicholson (BRO)132
H. Trosky (BSN)119
H. Leiber (BSN)116
W. Brown (BRO)114
J. Gordon (STL)104
P. Cavarretta (CIN)103
B. Wright (PIT)95
10 T. Henrich (CHC)94
TOP 10 RUNSRUNS
B. Nicholson (BRO)143
M. Ott (CIN)123
J. Mize (STL)109
H. Greenberg (NYN)108
B. Elliott (STL)106
W. Brown (BRO)104
B. Lewis (BSN)102
P. Cavarretta (CIN)101
E. Stanky (CIN)99
10 H. Thompson (PHI)96
TOP 10 SBSB
A. Vaughan (CIN)50
G. Myatt (BSN)46
P. Cavarretta (CIN)45
H. Thompson (PHI)44
B. Elliott (STL)42
J. Dickshot (CHC)33
B. Mccosky (PIT)30
B. Lindsey (PIT)28
E. Stanky (CIN)27
10 V. Harris (NYN)25
TOP 10 BBBB
G. Hasson (BRO)111
B. Nicholson (BRO)103
H. Greenberg (NYN)102
E. Joost (CIN)102
E. Stanky (CIN)94
J. Mize (STL)94
M. Ott (CIN)88
J. Gordon (STL)86
A. Vaughan (CIN)83
10 P. Cavarretta (CIN)81
TOP 10 EBHEBH
B. Nicholson (BRO)100
M. Ott (CIN)92
H. Greenberg (NYN)82
J. Mize (STL)69
W. Brown (BRO)68
H. Leiber (BSN)68
H. Trosky (BSN)66
J. Gordon (STL)63
G. Hasson (BRO)62
10 T. Henrich (CHC)61
TOP 10 TBTB
B. Nicholson (BRO)389
M. Ott (CIN)352
H. Greenberg (NYN)308
J. Mize (STL)293
W. Brown (BRO)290
H. Trosky (BSN)288
J. Gordon (STL)274
H. Leiber (BSN)271
B. Campbell (BSN)262
10 W. Marshall (PHI)255
Pitching Leaders
TOP 10 GamesG
S. Rachunok (PHI)37
E. Head (BRO)36
J. Podgajny (NYN)36
J. Wilson (CIN)35
H. Bithorn (NYN)34
J. Sain (BRO)34
L. Herrmann (BSN)34
R. Melton (STL)34
B. Donovan (CHC)33
D. Leonard (PHI)33
TOP 10 Games StartedGS
E. Head (BRO)36
J. Podgajny (NYN)36
J. Wilson (CIN)35
H. Bithorn (NYN)34
J. Sain (BRO)34
B. Donovan (CHC)33
V. Mathis (CHC)33
J. Marcum (NYN)33
S. Nahem (STL)32
P. Erickson (STL)32
TOP 10 InningsIP
E. Head (BRO)300.0
J. Podgajny (NYN)293.2
H. Bithorn (NYN)286.1
J. Wilson (CIN)278.2
V. Mathis (CHC)278.0
J. Marcum (NYN)276.2
J. Sain (BRO)275.1
S. Nahem (STL)269.2
B. Donovan (CHC)265.1
10 D. Leonard (PHI)254.1
TOP 10 WinsW
S. Nahem (STL)20
E. Head (BRO)19
J. Marcum (NYN)18
H. Bithorn (NYN)18
D. Bankhead (CIN)18
J. Sain (BRO)18
J. Wilson (CIN)18
J. Williams (CIN)18
B. Donovan (CHC)17
10 D. Leonard (PHI)16
TOP 10 LossesL
P. Erickson (STL)18
B. Lemon (PHI)18
V. Mathis (CHC)16
J. Podgajny (NYN)16
B. Rogers (PIT)15
H. Bithorn (NYN)15
W. Spahn (CHC)14
A. Gerheauser (PHI)13
J. Sain (BRO)13
D. Leonard (PHI)13
TOP 10 SavedSV
A. Williams (STL)12
J. Barnes (NYN)9
G. Ford (CIN)7
M. Copeland (PHI)7
S. Peterson (BRO)6
D. Howell (CIN)6
L. Herrmann (BSN)6
B. Walter (PIT)6
J. Wood (BRO)4
C. Pickrel (CHC)4
TOP 10 Complete GamesCG
H. Bithorn (NYN)27
J. Sain (BRO)25
V. Mathis (CHC)24
J. Marcum (NYN)24
J. Podgajny (NYN)23
E. Head (BRO)22
J. Wilson (CIN)22
D. Leonard (PHI)22
S. Nahem (STL)22
10 D. Trout (BSN)18
TOP 10 ShutoutsSHO
S. Nahem (STL)4
H. Borowy (BSN)2
J. Marcum (NYN)2
H. Bithorn (NYN)2
J. Wilson (CIN)2
B. Rogers (PIT)2
J. Sain (BRO)1
M. Cooper (BRO)1
D. Leonard (PHI)1
J. Podgajny (NYN)1
TOP 10 Quality StartsQS
P. Naktenis (STL)20
J. Williams (CIN)18
J. Podgajny (NYN)17
S. Nahem (STL)17
B. Donovan (CHC)17
D. Leonard (PHI)16
D. Bankhead (CIN)16
J. Marcum (NYN)15
J. Wilson (CIN)15
10 L. Perme (STL)14
TOP 10 Runs AllowedR
P. Erickson (STL)203
E. Head (BRO)199
J. Sain (BRO)192
W. Spahn (CHC)173
B. Lemon (PHI)172
V. Mathis (CHC)169
H. Bithorn (NYN)168
J. Podgajny (NYN)164
J. Wilson (CIN)160
10 D. Koslo (BSN)154
TOP 10 Hits AllowedHA
J. Podgajny (NYN)348
E. Head (BRO)341
J. Sain (BRO)322
V. Mathis (CHC)322
J. Marcum (NYN)311
H. Bithorn (NYN)303
B. Donovan (CHC)298
J. Wilson (CIN)294
P. Erickson (STL)290
10 W. Spahn (CHC)277
TOP 10 HR AllowedHR
J. Sain (BRO)70
W. Spahn (CHC)54
M. Cooper (BRO)52
D. Koslo (BSN)48
E. Head (BRO)46
B. Lemon (PHI)46
P. Erickson (STL)44
V. Mathis (CHC)39
J. Williams (CIN)36
A. Gerheauser (PHI)36
TOP 10 StrikeoutsK's
P. Naktenis (STL)265
B. Lemon (PHI)225
J. Williams (CIN)204
E. Head (BRO)178
W. Spahn (CHC)169
V. Mathis (CHC)158
S. Nahem (STL)158
S. Jones (CHC)144
J. Wilson (CIN)144
10 L. Day (PHI)140
TOP 10 Bases-On-BallsBB
B. Rogers (PIT)154
P. Erickson (STL)154
L. Perme (STL)148
D. Bankhead (CIN)146
J. Wilson (CIN)132
S. Nahem (STL)130
B. Lemon (PHI)130
E. Head (BRO)129
P. Naktenis (STL)127
10 H. Bithorn (NYN)116
TOP 10 Hit BatsmenHP
P. Naktenis (STL)15
L. Perme (STL)7
D. Trout (BSN)6
B. Donovan (CHC)6
J. Williams (CIN)5
J. Podgajny (NYN)5
J. Sain (BRO)4
J. Gee (NYN)4
S. Nahem (STL)3
W. Osborne (PIT)3
TOP 10 ERAERA
S. Nahem (STL)3.34
D. Bankhead (CIN)3.47
P. Naktenis (STL)3.61
J. Williams (CIN)4.05
J. Rigney (PIT)4.14
M. Harder (BSN)4.20
B. Rogers (PIT)4.30
W. Osborne (PIT)4.30
J. Gee (NYN)4.32
10 J. Marcum (NYN)4.33
TOP 10 Runners/9 IPR/9
J. Williams (CIN)10.24
J. Rigney (PIT)10.89
P. Naktenis (STL)11.16
S. Nahem (STL)11.98
S. Jones (CHC)11.99
J. Gee (NYN)12.37
V. Mathis (CHC)12.40
H. Brecheen (PIT)12.45
D. Leonard (PHI)12.60
10 M. Harder (BSN)12.60
TOP 10 K's/9 IPK/9
S. Jones (CHC)9.87
P. Naktenis (STL)9.76
B. Lemon (PHI)8.03
J. Rigney (PIT)7.72
J. Williams (CIN)7.51
W. Spahn (CHC)6.31
E. Head (BRO)5.34
S. Nahem (STL)5.27
V. Mathis (CHC)5.12
10 D. Bankhead (CIN)5.10
TOP 10 OAVGOAVG
P. Naktenis (STL).187
S. Nahem (STL).228
D. Bankhead (CIN).231
B. Rogers (PIT).232
J. Rigney (PIT).234
S. Jones (CHC).237
J. Gee (NYN).244
B. Lemon (PHI).247
J. Williams (CIN).251
10 M. Harder (BSN).257
TOP 10 WHIPWHIP
J. Williams (CIN)1.12
P. Naktenis (STL)1.18
J. Rigney (PIT)1.21
S. Nahem (STL)1.32
S. Jones (CHC)1.33
J. Gee (NYN)1.35
V. Mathis (CHC)1.37
H. Brecheen (PIT)1.38
M. Harder (BSN)1.40
10 D. Leonard (PHI)1.40
TOP 10 BABIPBABIP
P. Naktenis (STL).239
J. Gee (NYN).253
H. Borowy (BSN).257
M. Harder (BSN).257
S. Nahem (STL).258
D. Bankhead (CIN).258
B. Rogers (PIT).259
J. Rigney (PIT).262
A. Gerheauser (PHI).266
10 H. Brecheen (PIT).267

Out of the Park Developments - The place for baseball and boxing simulation games
Out of the Park Baseball Homepage - The home of the Out of the Park Baseball Series